Танилцуулга

“Мэско Консалтинг” ХХК нь 2010 оноос эхлэн үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2014 оны 5-р сараас үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлдэг болж, мэргэжлийн баг бүрдүүлэн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг өсгөх, үнэ цэнийг урт хугацаанд бууруулахгүй хадгалах менежментийн цогц зөвлөгөө, удирдлага, хяналтыг барилгын эздэд санал болгон амжилттай хамтран ажиллаж байна.

© Copyright - MESKO.MN